• Štruktúrovaná kabeláž Pov. Bystrica

  • Správa infraštruktúry
    Dodávka IT komponentov a kamerových systémov

  • Insfraštruktúra, inštalácia kamerového systému Brvnište

  • IP Kamerové systémy

  • Zváranie optických trás na projektových inštaláciach

  • Certifikovaná štruktúrovaná kabeláž Cat.6A

  • Kompletný návrh a dodávka sietí

Obchodné a technické IT aktivity:

sme presunuli na našu druhú spoločnosť supp4tech, s.r.o.
www.supp4tech.sk