• Štruktúrovaná kabeláž Pov. Bystrica

  • Správa infraštruktúry
    Dodávka IT komponentov a kamerových systémov

  • Insfraštruktúra, inštalácia kamerového systému Brvnište

  • IP Kamerové systémy

  • Zváranie optických trás na projektových inštaláciach

  • Certifikovaná štruktúrovaná kabeláž Cat.6A

  • Kompletný návrh a dodávka sietí

Kontakt

MmpP SystemS, s.r.o.
Rozkvet 2084/177
017 01 Považská Bystrica

IČO: 36776327
DIČ: 2022374596
IČ DPH: SK2022374596
Bankové spojenie: Tatra banka
IBAN: SK33 1100 0000 0026 2078 5098
SWIFT: TATRSKBX

Kancelária a poštová adresa:
Budova ESIN construction, a.s.
Robotnícka 2779
017 01 Považská Bystrica

Telefón: +421 908 924 969
Telefón: +421 903 588 055
e-mail: info (zavinac) mmppsystems (bodka) sk